Daugiau apie objektą

Itin įdomu tai, kad Beržoro bažnyčios sienos padarytos nenaudojant pjūklo. Egliniai rąstai apdirbami vien tik kirviu. Bažnyčios viduje – keturi altoriai. Beržoro bažnyčią iš pradžių aptarnaudavo Plateliuose dirbę kunigai.

Bažnyčia lotyniško kryžiaus plano, su trisiene apside, bokšteliu centre. Yra 4 XVIII a. altoriai. Šventoriuje – masyvi varpinė su prieangiu. Beržoro bažnyčios šventoriuje – Platelių parapijos kapinės. Jos nuo seno – vienos iš įdomiausių Žemaitijoje. Dar šio amžiaus viduryje kapinaitės garsėjo unikaliais mediniais kryžiais ir koplytėlėmis. Viso to čia jau nelikę, tačiau žmonės kaip ir anksčiau lanko šias kapines.

Ateityje Beržoras turėtų tapti viena iš labiausiai lankomų Žemaitijos vietų. Jau pradėtos atstatyti Kristaus Kryžiaus kelio koplyčios, rengiamas Beržoro kaimo regeneracijos projektas. Beržoro gyvenvietė įsikūrusi šiaurinėje Beržoro ežero pakrantėje. Daugelis žemaičių tiki, kad šios vietos stebuklingos.

Žemėlapis