Daugiau apie objektą

Čia įsikūręs Žemaičių vyskupystės muziejus saugantis Žemaičių vyskupystės (iki 1926 m.) ir Telšių vyskupijos (nuo 1926 m.) meno, istorijos, memorialinį paveldą, kitas muziejines vertybes.

Manoma, kad ant kalnelio, kuriame pastatyti rūmai, buvusi pagonių kulto apeigų vieta. XIII a. – XVII a. čia buvusios nemažos kapinės. Šioje vietoje buvo pastatydintos pirmosios dvi Medininkų vyskupijos katedros, kurioms sudegus, apie 1740 m. vyskupas Antanas Domininkas Tiškevičius pradėjo statyti mūrinę varpinę. 1770 m. vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis prie baigiamos statyti varpinės pastatydino rūmus ir juose įkurdino Varnių (Žemaičių) kunigų seminariją. Seminarija veikė iki 1864 m., kai Žemaičių vyskupijos centras, kunigų seminarija ir vyskupas Motiejus Valančius prievarta buvo iškeldinti iš Varnių į Kauną.

1864 m. pastatą užėmė Rusijos imperijos kariuomenės Dono kazokų pulkas, kuris Varniuose išbuvo iki 1905 m. Pritaikant rūmus kareivinėms atliktas didelis rūmų remontas. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę buvusiame kunigų seminarijos komplekse įkurdinta Lietuvos kariuomenės drausmės kuopa, Aštuntasis pėstininkų Kauno Kunigaikščio Vaidoto pulkas.

1947–1961 m. po remonto pastate buvo įsikūrusi Varnių vidurinė mokykla. 1964 m. pastatas perduotas Varnių profesinei technikos mokyklai, kuri čia įrengė bendrabučius, vėliau sandėlius.

1984–1990 m. buvo atliekami Varnių kunigų seminarijos pastato istoriniai, archeologiniai, architektūriniai, inžineriniai – geologiniai tyrimai. 1991–1995 m. atstatytas varpinės bokštas ir pirminė, būdinga vėlyvajam Lietuvos barokui, stogo konstrukcija. 1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu rūmai perduoti Žemaičių vyskupystės muziejui. Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva 1999 m. prie rūmų pastatytas skulptoriaus Arūno Sakalausko sukurtas paminklas Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui Mikalojui Daukšai. Paminklo statybą, be Lietuvos Respublikos Vyriausybės, parėmė garsios Žemaičių vyskupų Giedraičių giminės atstovas Oksfordo universiteto profesorius Mykolas Giedraitis.

Žemėlapis