Daugiau apie objektą

Kaune jau 1550 m. pradėtas skelbti Dievo žodis pagal nepakeistą Augsburgo tikėjimo išpažinimo raštą. Parapija įsikūrė 1558 m., parapijos ganytojišką darbą pradėjo kunigas Zommer. Jis tarnavo iki 1570 m. Po jo Kauno parapijoje tarnavo kunigas Bampf, vėliau kunigas Oderborn (ar Oldenborn). Kiek ilgai jie tarnavo, nėra aišku. Žinoma tik, kad 1577 m. pamaldos vyko pirmojoje evangelikų liuteronų bažnytėlėje prie Rotušės aikštės netoli dabartinio Maironio namo. Nuo 1588 m. iki 1591 m. tarnavo kunigas Pannachius. Vėliau tarnavo šie kunigai: Pase, Vegner, Movius, Sperber, Eingler, Möler, Lange Bandreus, ir Rüdel. Didelio gaisro metu bažnytėlė sudegė.

1862 m. pastatytas varpinės bokštas (architektas J. Wolleris). 1953 m. motyvuojant „tikinčiųjų trūkumu“, bažnyčia uždaryta. Sovietmečiu bažnyčia perduota VU KHF ir paversta aktų sale. Sovietmečiu uždaryta, bažnyčia atsikūrė 1989 m., šiuo metu joje meldžiasi tiek evangelikai liuteronai, tiek evangelikai reformatai.

Žemėlapis