Daugiau apie objektą

Kidulių dvaras – dvaras Kidulių kaime, Šakių rajone. Dvaro sodybai, užimančiai apie 25 ha plotą, priklauso daugiau nei dvidešimt pastatų ir pastatų liekanų, parkas. 2013 m. dvaro rūmai restauruoti, juose įsikūrė biblioteka, patalpos pritaikytos vietos bendruomenės veiklai.

Kidulių dvaras rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1583 m. Tuomet jis priklausė Jonui Lenartavičiui, iš kurio jį 1584 m. nusipirko iš Prūsijos atsikėlęs pirklys Krišpinas Kiršenšteinas. 1636 m. dvare jau stovėjo medinė koplyčia. Vienas iš Kiršenšteinų – Jonas Jeronimas Kiršenšteinas – 1695 metais tapo Žemaičių vyskupu ir neretai čia gyveno. Po vyskupo mirties 1708 m. dvaras atiteko Karpiams. Garsiausias iš jų – Žemaičių vyskupas Juozapas Mikalojus Karpis čia gyveno apie dvejus metus ir mirė 1739 m. XVIII a. 6-ame dešimtmetyje dvare gyveno vyskupas Antanas Domininkas Tiškevičius. 1809 m. Ignotas Karpis dvarą paskyrė savo seseriai Marijai Pliaterienei.

Kidulių dvare viešėjo Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III, ruošdamasis Tilžėje pasirašyti pralaimėjimo sutartį su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu. Kartais jį aplankydavo prabangiu keltu atplaukiantis Rusijos caras Aleksandras I. 1812 m. birželį pro Kidulius praėjo Napoleono kariuomenė, o 1813 m. pradžioje jau priešinga kryptimi žygiavo caro armijos generolo leitenanto Piotro Vitgenšteino korpusas. Keliolika metų po karo dvaras veikiausiai neturėjo individualaus šeimininko, o nuo 1837 m. ši valda su aplinkiniais kaimais atiteko rusų armijos generolui leitenantui, baronui Ivanui fon Ofenbergui. Naujasis Kidulių dvaro šeimininkas sutvarkė parką, iki amžiaus vidurio gerokai perstatė pagrindinį gyvenamąjį namą, pastatė oficiną ir svarbiausius ūkinius pastatus. 1870 m. jam mirus ūkį perėmė jo sūnus Petras Ofenbergas. 1878 metais dvaro sodyboje (9 statiniuose) gyveno 144 gyventojai. 1884 m. Ofenbergai pastatė alaus daryklą. Turbūt tuomet buvo įrengta ir rūkykla.

Pirmojo pasaulinio karo metais Kidulių dvare šeimininkavo abiejų kariaujančių pusių kariai. Laimei, dvaras beveik nenukentėjo. 1922 metais iš dvaro, kuriam priklausė net 27 pastatai, išsikėlė paskutinis kilmingas savininkas Otas Ofenbergas. 1923 m. surašant gyventojus dvare aptikti 6 žmonės. Po žemės reformos dvarui buvo palikta 300 ha žemės. 1923 m. dalyje statinių veikė Lorenco alaus darykla. 1929 m. vienas Šveicarijos pilietis dvare įsteigė olandiškų sūrių gamyklą, kuri produkciją siųsdavo į Kauną. Per metus pagamindavo 15000–18000 kg sūrio. Po II pasaulinio karo dvaro rūmuose įsikūrė tarybinio ūkio kontora, kino salė, vėliau veikė ambulatorija ir biblioteka. 2013 m. lapkritį baigta rūmų rekonstrukcija.

Šiandien jaukus nedidelis dvaras restauruotas, jame puoselėjama kultūra: veikia biblioteka, vyksta įvairūs renginiai, vedamos edukacinės pamokos, įamžintas buvusios Kidulių plytinės paveldas – įrengta plytų ir koklių ekspozicija.

Šaltiniai:

  1. http://www.kiduliai.lt
  2. https://www.sakiaitic.lt/

Žemėlapis