Daugiau apie objektą

Gali būti, kad pavadinimas kilęs iš to, jog vietovė buvusi nuošali, sunkiai privažiuojama, pelkėta, apaugusi miškais – joje gyventi buvo vienas vargas. Senesniais laikais į šį Minijos slėnį veždavo prasikaltusius baudžiauninkus ir čia plakdavo – tokia būdavo jų pakūta. Taip kaimo pavadinimą kildina vietiniai gyventojai.

Šiame kaime stovi Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir pranciškoniškos bendruomenės įkurta Susitaikinimo sodyba. Sekmadieniais vykstančios mišios pritraukia nemažai žmonių.

Plungės klebonas Povilas Pukys savo lėšomis 1941–1943 m. pastatė dabartinę Pakutuvėnų bažnyčią. Ją 1943 m. rugsėjo mėn. konsekravo vyskupas Vincentas Borisevičius. Statybos metu pamaldos vyko Pakutuvėnų kapinių koplyčioje.

Bažnyčia turi klasicistinių bruožų, stačiakampio plano (22 × 12 m), su bokštu ir bokšteliu. Buvę rengti 3 altoriai. Po rekonstrukcijos paliktas vienas altorius, išardyta supuvusi šventoriaus tvora.

Šią bažnyčią prižiūri broliai pranciškonai. Nuo 1995 m. čia veikia reabilitacinė žmonių, turinčių priklausomybių, bendruomenė.

Žemėlapis