Daugiau apie objektą

Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Tikėtina, kad pats namas statytas XV a. pabaigoje, o 1818 m. jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Gaji legenda, kad esą namas priklausė Hanza pirklių organizacijai. Visgi vyrauja nuomonė, jog namą pasistatė turtingas miestietis. Pirmasis paminėtas savininkas Steponas Dulkė 1546 namą pardavė miesto burmistrui Bernardui Bitneriui. Šiame name užaugo trys broliai Kojalavičiai, vėliau tapę jėzuitais. Vienas jų – Albertas – pirmosios Lietuvos istorijos lotynų kalba autorius.

XVII a. namą įsigijo vienuoliai jėzuitai ir įrengė jame koplyčią. Kai carinė valdžia vienuolyną uždarė, Perkūno namas buvo naudotas įvairioms reikmėms. 1844 m. jame veikė pirmasis Kaune dramos teatras. Ilgainiui pastatas tapo labai apleistas. Sovietmečiu jis buvo restauruotas ir priklausė Kauno istorijos muziejui, o 1991 m. grąžintas Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijai ir naudojamas edukacinėms veikloms.

Perkūno namas stovi Kauno senamiestyje, šalia Vytauto bažnyčios, Aleksoto g. 6. Tai senas, originalus gotikinės architektūros paminklas, pastatytas XV a. II pusėje. Pastatas mūrinis, su puošniu frontonu ir erdviais rūsiais. Pagrindinis pastato fasadas papuoštas stačiakampėmis dekoratyvinėmis nišomis ir Saulės simboliu, sudarytu iš glazūruotų akmenų.

Iš pradžių Perkūno namas buvo dvilypis trobesys. Viena jo dalis buvo dabar esantis pastatas, kita – tokių pat gabaritų sandėlis (nugriautas XVIII a.). Išlikusią namo dalį nuo sandėlio skyrė kapitalinė vidaus siena. Toks pastato susidvejinimas yra vienintelis Lietuvos gotikos architektūroje.

Perkūno namą tyrinėjo daug mokslininkų, tačiau tikroji namo paskirtis nežinoma. Iš jų pažymėtinas jėzuitas dailininkas Gizevičius (1825 m.). Jo duomenimis, seniau namas buvęs kvadratinio plano, vienoje vidaus pusėje buvęs kaminas, ant stogo buvusi dievaičio Perkūno, laikančio rankose žibintus, statula. Namo pietinėje pusėje buvusį kiemą supo 3 metrų aukščio mūrinė tvora.

Perkūno name įrengta Adomo Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos ekspozicija, čia rengiamos parodos, vyksta teatralizuotos ekskursijos, tradicinių amatų dirbtuvėlės.

Šaltiniai:

  1. http://www.perkunonamas.lt

Žemėlapis