Daugiau apie objektą

Žemaičių seniūno sūnus Mikalojus Jonavičius Kęsgaila 1523 m. testamentu dalį turto paliko Platelių bažnyčiai. XVI a. ji stovėjo ant Šventorkalnio. Vėliau ji kurį laiką priklausė evangelikams reformatams. XVII a. bažnyčia sudegė.

1744 m. klebonas J. Vaitkevičius su parapijiečiais pastatė dabartinę medinę, tašytų rąstų, bažnyčią. Tai viena seniausių išlikusių medinių bažnyčių Lietuvoje.

1899 m. pastatyta dabartinė varpinė. Jonas Garalevičius 1909 m. bažnyčioje sumontavo naujus vargonus.

Bažnyčia kryžminio plano, su bokšteliu. Įrengti 6 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jos kampe įmūryta medinė varpinė. Čia yra išlikę daug senųjų paveikslų, liturginių rūbų ir reikmenų. Dalis jų – metalinė taurė, 18 a. paveikslas „Šv. Ona“, 19 a. paveikslas „Šventoji šeima ir trys 19 a. vidurio viršutiniais kunigo apdarai vilkimi per mišias, vadinami arnotais bei 19 a. procesijų kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra – pripažinti dailės paminklais. Bažnyčios šventoriuje palaidota viena iš paskutinių Platelių dvaro savininkų Marie Choiseul-Gouffier ir jos brolis Gabriel Choiseul-Gouffier.

Platelių šventovės interjerą puošia didysis ir keturi šoniniai barokinės kompozicijos altoriai. Juos dabina kolonos, drožiniai ir paveikslais su sidabro aptaisais. XVIII a. visi altoriai buvo nudažyti baltai ir paauksuoti. Taip pat buvusi nuspalvinta ir puošni iškiliais rokokiniais ornamentais dekoruota sakykla su ažūriniu, karūna vainikuotu baldakimu. Kairiojoje koplyčioje stovi rokokinė krikštykla su antvožu, kurioje laikomas Šventintas vanduo ir krikšto aliejai. Virš jos didelis Šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Krikštykla yra išlikusi nuo pat bažnyčios pastatymo.

Paveikslai su aptaisais liudija, jog jie yra stebuklingi, teikiantys malonę. Brangūs aptaisai – tai ženklas, kad tokius paveikslus galėjusi sau leisti bažnyčia buvo turtinga. Navos gale – vargonų choras su arkada viršuje ir senoviškomis giedotojų ložėmis apačioje. XVIII a. šiame chore stovėjo 10 balsų vargonai, buvo didelis būgnas ir skardžiabalsiai skambaliukai. Dabartiniai vargonai įrengti 1909 m., kuriuos pagamino garsus meistras Jonas Garalevičius. Bažnyčios šventoriuje ilsisi kai kurių buvusių Platelių dvaro savininkų vaikai: grafaitė Marija Šuazel ir jos brolis Gabrielius, kuris buvo Papilio dvaro savininkas. Greta Platelių bažnyčios – klebonija, pastatyta 1903 m.

Šaltiniai:

  1. https://telsiuvyskupija.lt
  2. http://zemaitijosnp.lt

Žemėlapis