Daugiau apie objektą

Didžioji Raganų kalno skulptūrų dalis išdėstyta aplink vaizdingąjį Eglių slėnį (vok. Tannental). Šis slėnis – natūralus miško amfiteatras, suformuotas parabolinių kopų, taip pat ir Ievos kalnas buvo vieta, kur nuo XIX a. pabaigos kasmet per Jonines suplaukdavo minios (iki 1000 žmonių) lietuvininkų iš kito marių kranto pasimelsti mistiškoje atmosferoje ir paviešėti populiariame Juodkrantės kurorte.

Raganų kalną gamta pati padalijo į dvi dalis: šviesiąją ir tamsiąją. Šviesiojoje dalyje takas platus, saulėtas. Čia gyvena gerieji įžymūs pasakų veikėjai – kaip milžinė Neringa, dvylika brolių, juodvarniais lakstančių, ir jų sesutė Elenutė, žvejys Kastytis, ištikimai savo vyro laukianti pati. Pačioje kalno viršūnėje – pasakos apie Neringą ir Naglį veikėjai. Einant toliau, nuo „Varlių lietaus“ takelis susiaurėja ir aptemsta – prasideda „velniava“: slibinai, pro pragaro vartus iš bedugnės išniręs žengia Liuciferis, raganos su velniais. Apačioje status skardis, žemyn baisu ir pažvelgti … Nusileidus nuo tako giedančio gaidžio skulptūra rodo, jog čia šmėklos išsilaksto ir visos velnystės baigiasi. Takas išplatėja ir prašviesėja. Čia pat smagi gegužinė, griežia kaimo muzikantai, sukasi poros. Dar toliau – žaidimai, supynės, lipynės vaikams.

Šiandien Raganų kalno medinių skulptūrų ekspozicija Juodkrantėje – vienas labiausiai lankomų turistinių objektų Neringoje.

Šaltiniai:

  1. www.neringosmuziejai.lt
  2. www.kopos.lt

Žemėlapis