Daugiau apie objektą

Rykantai, tai viena pirmųjų Lietuvos evangelikų reformatų (kalvinistų) vietovių. Rykantus, kartu su medine kalvinistų bažnyčia, mini žymus italų reformatas Paulius Vergerijus 1555 m. lankęs Lietuvą. XVI a. pradžioje Tolvaišos Rykantuose pastatė medinę bažnyčią, kuri iš pradžių priklausė Trakų parapijai, bet vėliau, vieni pirmųjų Lietuvoje, Tolvaišos priėmė kalvinistinį tikėjimą ir Rykantų bažnyčia tapo kalvinistine. Manoma, kad pirmoji (medinė) Rykantų bažnyčia buvo viena pirmųjų evangelikų reformatų bažnyčių Lietuvoje.

Iki 1555 m. pastatyta medinė evangelikų reformatų bažnyčia. Rykantų valdytojas Mikalojus Talvošas 1585 m. pastatė mūrinę evangelikų reformatų bažnyčią. XVII a. Rykantai atiteko Oginskiams. Abiejų Tautų Respublikos karo su Rusija metu, 1655 m. Maskvos kariuomenė sugriovė bažnyčią. Ją iki 1688 m. restauravo Marcijonas Oginskis.

1696 m. bažnyčia stovėjo tuščia ir apleista. Pamaldos laikytos Rykantų dvare. Rykantai kartu su bažnyčia 1688 m. atiduoti Trakų dominikonams. Jie nenorėjo pamaldų laikyti evangelikų reformatų bažnyčioje, todėl 1725 m. pastatyta medinė. Bažnyčia 1784 m. buvo supuvusi. Manoma, kad XVIII a. pabaigoje pamaldos perkeltos į mūrinę bažnyčią. 1792 m. Rykantai tapo Vievio parapijos filija. Per karą 1812 m. bažnyčios turtas, liturginiai reikmenys išvogti. XIX a. viduryje bažnyčia buvo apirusi.

Dabartinė mūrinė Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia- tai viena seniausių bažnyčių esančių Trakų rajone.

Bažnyčia gotikinių konstrukcijų, renesanso formų, stačiakampio plano, bebokštė, halinė, su trisiene apside ir pristatyta zakristija. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Yra nuo 1668 m. išlikusios freskos.

Iš išorės bažnyčia panaši į Žodiškių bažnyčią, esančią prie Neries, Baltarusijoje. Vidumi panaši į Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčią.

Pamaldos čia laikomos tik lenkų kalba.

Žemėlapis