Daugiau apie objektą

Šilutės bažnyčia buvo laikoma viena gražiausių Rytų Prūsijos evangelikų liuteronų bažnyčių. Pastatyta 1926 metais pagal architekto K. Gutknechto projektą. Išorėje dominuoja 50 m aukščio bokštas, kuriame yra trys varpai ir miesto laikrodis.

Įspūdingas altorius – dailininko, buvusio Karaliaučiaus meno akademijos profesoriaus, Richardo Pfeiferio nuopelnas. Ant 80m² altoriaus sienos jis nutapė freską su 120 originalaus dydžio figūrų . Iš jų 80 suvaidino svarbų vaidmenį bažnyčios istorijoje. Viršuje, virš altoriaus priešais dievo avinėlį klūpo Adomas ir Ieva, o iš kairės ir dešinės pavaizduoti žmonės iš bažnyčios istorijos. Kitos bažnyčios sienos taip pat papuoštos biblinėmis scenomis.

Bažnyčią supa gražus gojelis, šalia bažnyčios pastatyta stilinga klebonija.

Nuotraukos:

  • Donatas Dobilinskas

  • https://silutesparapija.lt/

Žemėlapis