Daugiau apie objektą

Šilutės senosios evangelikų – liuteronų kapinės vertinga Šilutės miesto architektūrinio, istorinio, kultūrinio palikimo dalis. Istorinių žinių apie šį objektą išliko palyginti mažai. Žinoma, kad nemaža dalis evangelikų bažnytinio archyvo ir sanitarinės policijos, kuri rūpinosi kapinėmis, dokumentai pražuvo Antrojo pasaulinio karo metais, kita dalis atsidūrė Vokietijoje. Daug informacijos galėję suteikti kapaviečių paminklai su metrikomis, buvo smarkiai apgadinti sovietmečiu.

1907 metais kapinėse pastatyta mūrinė šarvojimo koplyčia, kuri išliko iki šių dienų (buvo atlikta koplyčios restauracija).

Kapinėse yra trys į Lietuvos kultūros vertybių registrą įtrauktos kapavietės – istorijos paminklai: knygininkų Sekunų, Štalių ir garsaus rašytojo Hermano Zudermano tėvų šeimyniniai kapai.

Nuotraukos:

  • Gintaras Vitulskis

Žemėlapis