Daugiau apie objektą

Vilniaus Šv. Onos bažnyčia stovi Vilniaus senamiestyje, kairiajame Vilnios upės krante.

Bažnyčia vėlyvosios gotikos stiliaus, stačiakampio formos, dvibokštė, su trisiene apside. Vienanavė. Presbiterija ir nava dengta tinkliniais skliautais. Prie bažnyčios stovi neogotikinė plytų mūro varpinė. Ją su bažnyčia jungia plytų mūro tvora.

Šv. Onos bažnyčia yra vienas gražiausių ir, ko gero, garsiausių Vilniaus statinių. Tai vėlyvosios gotikos šedevras. Ją gaubia daug legendų. Žymiausia jų pasakoja, kad traukdamasis iš Rusijos, Napoleonas aplankė Vilnių ir susižavėjęs šia bažnyčia pasakė, kad jei galėtų, tai pasiimtų Šv. Onos bažnyčią su savimi į Paryžių. Gaila, bet tikrovė ne tokia romantiška: Napoleonas, žygio per Lietuvą metu, nesudraudė nei savo generolų, nei kareivių, kurie barbariškai naikino bažnyčios vidaus medinį inventorių.

Pirmoji Šv. Onos bažnyčia Vilniuje minima 1495 m. Ji stovėjo Gedimino pilies kalno šiaurinėje pašlaitėje ir priklausė pranciškonams. Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto nurodymu ji 1551 m. nugriauta, toje vietoje pastatyta Šv. Onos ir Barboros vienanavė bažnyčia. Manoma, kad jos architektas Džiovanis Činis. Bažnyčia buvo renesansinė. Po Žygimanto Augusto mirties bažnyčia liko neužbaigta, 1655 m. apgriauta, o 1666 m. visai nugriauta. Dabar toje vietoje yra sudėtos buvusių bažnyčių pamatų plokštės.

Dabartinė Šv. Onos bažnyčia prie Bernardinų vienuolyno pastatyta 1495–1501 m. Jai 1501 m. popiežius Aleksandras VI paskelbė atlaidus. Dailės istoriko D. Kačmažiko teigimu, bažnyčią projektavo ir statė Mykolas Enkingeris. Iš tolo bažnyčia primena maldai suklupusį ir rankas iškėlusį žmogų, o įsižiūrėjus į pagrindinį fasadą, išryškėja Gedimino stulpų forma. Šv. Onos bažnyčios statybai buvo panaudotos net 33 formų plytos.

1560, 1564 ir 1610 m. bažnyčia degė. Per karą 1655 m. nuniokota. Po jo nutinkuotas ir išbaltintas bažnyčios vidus, pastatyti barokiniai altoriai. Atstatyta po XVI-XVII a. gaisrų, mūsų dienų bažnyčia išliko beveik nepakitusios išorės. Nors buvo restauruojama keletą kartų, visi meistrai stengėsi kuo tiksliau atkartoti buvusias formas.

1941 m. birželio mėn. netoli Šv. Onos bažnyčios nukrito dvi aviacinės bombos, o 1944 m. liepos mėn. bažnyčios kaimynystėje buvo išsprogdinta vandentiekio stotis ir tris dienas bei naktis šaudė greta dislokuota granatsvaidžių batarėja.

2009–2010 m. perdengtas bažnyčios stogas, sutvirtinti fasado elementai, atstatyti ant šoninių fasadų kontraforsų buvę bokšteliai.

Žemėlapis