Daugiau apie objektą

Šv. Teresės bažnyčia – tai vienas iš tobuliausių Vilniaus ankstyvojo baroko paminklų. Atėjus sunkmečiams daugelis bažnyčių buvo nukentėjusios ar net uždarytos, tačiau Šv. Teresės bažnyčia niekada nebuvo uždaryta. 1844 m. uždarius basųjų karmelitų vienuolyną, ji kartu su Aušros Vartų koplyčia tapo parapijos bažnyčia.

Šv. Teresės bažnyčia 1633-1654 m. pastatė basieji karmelitai. Pilnas bažnyčios pavadinimas – Šv. Teresės Avilietės bažnyčia. Šiandien bažnyčia yra glaudžioje kaimynystėje su Aušros Vartų koplyčia. Ji prisišliejo prie jų didelio ir erdvaus vienuolyno su keliais vidiniais kiemais.

Ignotas Dubavičius ir Steponas Dubavičius 1621–1627 m. pastatė iš Liublino atvykusiems karmelitams vienuolyną. 1627 m. suręsta medinė bažnyčia. Jos vietoje Stepono Paco lėšomis 1633–1650 m. pastatyta dabartinė mūrinė. Manoma, kad ją projektavo ir statė architektas Ulrichas Hozijus, pagrindinį fasadą projektavo Konstantinas Tenkala. 1654 m. bažnyčią konsekravo vyskupas Jurgis Tiškevičius.

Po 1760 m. gaisro sumūrytas arkinis stogas, pastatyta varpinė. 1763–1765 m. vidus papuoštas skulptūromis ir freskomis. 1783 m. pastatyta Pociejų koplyčia. Prancūzijos kareiviai per 1812 m. karą nuniokojo bažnyčios vidų. Po karo bažnyčia restauruota. 1844 m. vienuolynas uždarytas.

1927–1929 m. bažnyčios restauravimui vadovavo architektas Juliusas Klosas. 1971–1976 m. bažnyčia perdažyta, restauruotas vidus (vadovas architektas Vidmantas Vitkauskas).

Bažnyčia ankstyvojo baroko stiliaus, asimetrinio plano, bazilikinė, su prišlieta koplyčia ir varpine. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais, dengtų cilindriniais skliautais. Mūrinė dviaukštė galerija jungia bažnyčią su Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia.

Ši bažnyčia yra pirmasis bebokštis barokinis paminklas.  Šalia jos kyla kvadratinė keturių tarpsnių varpinė. Ją vainikuoja vėtrungė – angeliukas su trimitu. Bažnyčios interjere ryški menų sintezė. Statyta ji pagal italų XVII a. baroko stilių, tačiau tas stilius gerokai apgadintas 1760 m. gaisro.

Šv. Teresės bažnyčioje yra dvi koplyčios: Dievo Motinos ir Paco koplyčia. 1783 m. Mykolo Paco pastatyta rokoko stiliumi su klasikinio stiliaus žymėmis. Ši koplyčia papuošta stukatūromis, vaizduojančiomis Kristaus kančią. Altoriaus viršuje stovi didelis kryžius su medine Kristaus figūra. Po šia koplyčia yra Pociejų šeimynos karstai.

Šv. Teresė bažnyčia savo kiemu ribojasi su vienu iš Vilniaus simbolių – katalikų šventove, garsia visoje Lietuvoje ir užsienyje, gerbiama ir kitų tikėjimų – Aušros vartais.

Šaltiniai:

  1. http://www.vilniusgo.lt

Žemėlapis