Daugiau apie objektą

Šis Telšių sakralinis kompleksas ir savo dominavimu miesto panoramoje, ir gilia istorija bei reikšme krašto dvasinei kultūrai, ir kaip vertingas architektūros bei dailės paminklas turi ypatingą vertę.

Telšių bernardinų vienuolynas įsteigtas 1624 m. Jo fundatoriumi tapo Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas III Vaza (1587-1632), vėliau LDK pakancleris, Telšių seniūnas Povilas Sapiega (1565-1635). 1650 m. teritorijoje pastatyti mediniai vienuolyno pastatai, bažnyčia. Tais pačiais metais išmūrytas Loreto namelis, vad. Loreto koplyčia. Nuo 1702 m. buvo tęsiamos dar XVII a. pab. pradėto statyti mūrinio vienuolyno namo statybos. 1761 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Su pertraukomis kompleksas buvo statomas iki 1791 m. 1794 m. įrengti vėlyvojo baroko stilistikos altoriai ir sakykla.

Komplekso bažnyčia stačiakampio plano su trisiene apside, halinio tūrio, vienanavė, dviaukštė, su plačia galerija aplinkui. Ši įspūdinga galerija daro ją savitą ir originalią netgi tarp Europos bažnyčių. Dvišlaičiu stogu dengtas išlakių proporcijų statinys su vienu bokštu virš pietrytinio fasado yra tapęs savotišku Telšių miesto simboliu.

Šaltiniai:

  1. https://kvr.kpd.lt

Žemėlapis