Daugiau apie objektą

Lakiotarpiu nuo 1927 iki 1940 m. čia nuolat mokydavosi nuo 41 iki 122 klierikų. Iki 1940 m. kunigų seminarija parengė apie 150 kunigų, kurie pasklido po Žemaitijos parapijas.

1940 m. sovietų valdžia Telšių kunigų seminariją uždarė. 1941 m. rudenį ji vėl atidaryta, tačiau 1946 m. pavasarį sovietų valdžia jos veiklą vėl sustabdė.

1989 m. buvęs šios seminarijos auklėtinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius išleidžia dekretą, kuriuo buvo atkurta Telšių kunigų seminarija. 1990–1993 m. per 3 veikusius kursus mokėsi 88 klierikai. Šiuo metu Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijoje studijuoja 22 klierikai.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos, kaip kunigo asmenybę ugdančios institucijos uždavinys – dvasinis, žmogiškasis, intelektinis ir pastoracinis kunigų ruošimas. Kunigų seminarija nuo kitų aukštųjų mokyklų skiriasi tuo, kad studento dvasinis tobulėjimas pagrįstas malda, Eucharistija, Švč. Sakramento adoracija, Dievo žodžio apmąstymais, Valandų liturgija, dažna išpažintimi, rekolekcijomis, artimo meile, celibato praktikavimu.

Žemėlapis