Daugiau apie objektą

1897 m. statyta cerkvė 1919 m. pertvarkyta į bažnyčią, 1920 m. pašventinta. Pamaldas mėginta laikyti tik lenkų kalba. Lietuviams reikalaujant gimtosios kalbos, kildavo riaušės. 1924 m. pradžioje pamaldų visai nebūdavo. 1929 m. įkurta parapija. 1933 m. bažnyčia perstatyta, padidinta. 1936 m. uždaryti Šv. Kazimiero draugijos skyriai ir skaityklos. Klebono Kazimiero Gailiaus rūpesčiu 1967 m. bažnyčia suremontuota.

Bažnyčia turi liaudies architektūros bruožų, kryžminio plano, vienabokštė, su trisiene apside, prieangiu. Šventoriaus tvora medinių statinių.

1893 m. Varėnos II geležinkelio stoties gyvenvietėje buvo pastatyta stačiatikių cerkvė. Stačiatikiams išvykus atgal į Rusiją, cerkvės pastatą už 252 000 markių susidėję nupirko aplinkinių kaimų gyventojai, pertvarkė jį į bažnyčią ir 1920 m. pašventino. Vėliau lenkų okupacijos metais mėginta pamaldas laikyti tik lenkų kalba, tačiau Lietuviai atkakliai reikalaudavo gimtosios kalbos.

Bažnyčia turi liaudies architektūros bruožų.

Žemėlapis