Daugiau apie objektą

Medininkų vyskupu paskirtas Jurgis Vilnietis (1453-1464) padedant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kazimierui 1463 m. pastatė naują medinę Katedrą ir suteikė šv. Petro ir Povilo vardą. Varnių katedra iškilo kitoje upelio pusėje, vadinamoje Medininkais, vietoje, kur dabar stovi buvusios Varnių kunigų seminarijos rūmai. Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila 1519 m. pradėjo statyti mūrinę bažnyčią, bet jos pastatyti nepavyko. Apie 1555 m. ant mūrinių pamatų pastatyta medinė bažnyčia, kuri 1680 metais sudegė mieste kilusio gaisro metu. Bažnyčios čia degė ir buvo atstatytos mažiausiai tris kartus.

1681–1691 m. pastatyta dabartinė mūrinė, kitoje vietoje. 1739–1740 m. pastatyti mediniai kunigų seminarijos namai, 1771 m. – mūriniai. Iš Kražių 1740 m. čia perkelta kunigų seminarija.

Per 1817 m. miesto gaisrą katedra apdegė. Vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis ją suremontavo už 15 000 sidabrinių rublių. 1821 m. pastatyti vietinio meistro Juozapo Vaiciulevičiaus sumontuoti vargonai, kurie 1871 m. buvo Pranciškaus Sideravičiaus perdaryti. 1864 m. katedra tapo Naujųjų Varnių parapijos bažnyčia, kuriai priklausė Varnelės kairiajame krante gyvenantys katalikai. Per miesto gaisrą 1864 m. sudegė vyskupijos archyvas, dalis bylų išgelbėta. 1867 m. audra suardė bažnyčios čerpių stogą, iš išorės nubyrėjo tinkas.

Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, buvusi Katedra, įdomus mūrinės architektūros paminklas. Pastatas masyvus, išorė kukli, interjeras turtingas. Barokinė, bazilikinė, kryžiaus plano, dvibokštė bažnyčia. Išilgine ašimi orientuota vakarų – rytų kryptimi. Bažnyčios vidus trijų navų. Centrinė nava aukštesnė ir platesnė už šonines navas, dengta cilindriniu skliautu. Nuo šoninių navų atskirta masyviomis kolonomis. Centrinę navą pratęsianti presbiterija užbaigta trisiene apside, apramstyta kontraforsais. Abipus presbiterijos glaudžiasi dviaukštės zakristijos. Šoninės koplyčios užbaigtos kukliais barokiniais frontonais. Vakarinėje pusėje, pagrindiniame fasade truputį išsikišę į priekį kvadratiniai trijų tarpsnių, kresnokų proporcijų bokštai su vingraus silueto šalmais. Pietų pusėje pristatytas prieangis.

Šaltiniai:

  1. http://www.varniuparapija.lt

Žemėlapis