Daugiau apie objektą

Bažnyčia liaudies architektūros formų, turi baroko bruožų. Stačiakampio plano, su bokšteliu. Joje 5 altoriai. Šventoriuje palaidoti Vėžaičiuose nuo 1972 m. klebonavęs Vytautas Motekaitis (1914–1991 m.), ir nuo 1996 m. klebonavęs kun. Vytautas Skiparis (1954–2006 m.).

Šventoriuje stovi medinė varpinė. Kunigo Vytauto Skipario klebonavimo metais (1996–2006 m.) buvo pakeistas bažnyčios ir varpinės stogas, perdažyta bažnyčia. Nuo 2007 m. yra sutvarkyti vidaus altoriai, perdažyti suolai, sienos. Iki 2013 m. Vėžaičių parapija buvo aptarnaujama Gargždų parapijos kunigų.

Žemėlapis