Daugiau apie objektą

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia stovi Vilniaus senamiestyje. Bažnyčios pastatas – ankstyvojo baroko formų, turi renesanso bruožų. Joje 19 altorių. Prie bažnyčios stovi 5 tarpsnių rokoko stiliaus mūrinė varpinė. Pamaldos laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis.

Bažnyčia karališkojo sekretoriaus V. Chludžinskio iniciatyva buvo pastatyta 1620–1631 metais tuomečiame miesto pakraštyje – prie pietvakarinės miesto gynybinės sienos atkarpos ir šiandien nebeišlikusių Rūdininkų vartų. Ji atiduota senosios regulos karmelitams. Vienuolynui pritaikyti senesni namai. XVII a. pirmojoje pusėje vienuolyno pastatai sujungti. 1655 m. bažnyčia ir vienuolynas nukentėjo nuo gaisro, o po 1661 m. atstatyti. Bažnyčios frontone stovėjo dvi medinės polichromuotos pirmųjų Karmelio atsiskyrėlių ir karmelitų vienuolijos pradininkų šv. Elijo bei šv. Eliziejaus statulos.

Bažnyčia fasadu atsirėmusi į Rūdninkų gatvę. Ji yra il Gesu tipo, trinavė, bazilikinė, su gilia presbiterija ir dvejomis kupolinėmis koplyčiomis iš šonų (kairėje – Šv. Elijaus, dešinėje – Marijos Sopulingosios). Greta bažnyčios kyla stambi penkių tarpsnių varpinė, pastatyta 1743 m. Tais pačiais metais pristatytas dviaukštis priestatas, kurio pirmame aukšte buvo įrengta zakristija, o antrame – bibliotekos patalpa, XVIII a. garsėjusi savo ypatingu turtingumu.

Bažnyčios interjere atsispindi karmelitų dvasingumo tradicija, kuria buvo grįsta puošusių paveikslų ir skulptūrų bei šiandien dar neatidengtos sieninės tapybos ikonografija. Didysis altorius pastatytas apie 1787 m. pagal architekto Martyno Knakfuso projektą. Šoniniai altoriai ankstyvesni, tipiškų vėlyvojo baroko formų. 1859 m. pakeista altorių polichromija, daugelis detalių buvo paauksuotos.

1812 m. pabaigoje Napoleono kariai sukūreno bažnyčios suolus, klausyklas, o vienuolyne įkurdinta ligoninė. 1885 m. vienuolynas uždarytas, pastate įrengti butai. Po bažnyčios ir vienuolyno uždarymo 1832–1886 m. daugelis meno vertybių buvo išblaškytos.

1902 m. klebono L. Čiudovskio iniciatyva užteptos bažnyčios navų sienų, koplyčių kupolų freskos. Vikaru buvęs Petras Kraujalis pradėjo sakyti lietuviškus pamokslus, kuriems lenkai priešinosi. 1948 m. bažnyčia uždaryta ir paversta bakalėjinių prekių sandėliu.

1975 m. čia įrengta Dailės muziejaus liaudies meno ekspozicija. 1991 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems.

Šaltiniai:

  1. http://vvsventujuparapija.lt

Žemėlapis