Daugiau apie objektą

Telšiuose, pietvakarinėje Masčio ežero pakrantėje po atviru dangumi įkurta Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicija. Svarbiausias šios ekspozicijos uždavinys pavaizduoti liaudies buitį natūralioje aplinkoje, išsaugoti autentiškus liaudies architektūros paminklus kaip mokslo šaltinį ir etninį paveldą.  Muziejuje, kuris Masčio ežero pakrantėje užima 8,5 ha plotą, šiuo metu yra 16 autentiškų XIX a. pab.–XX a. pr. pastatų, kurie suskirstyti į tris sodybas ir visuomeninį sektorių.

Muziejaus ekspozicija įrengta šiose sodybų sekcijose: turtingo ūkininko sodyboje stovi aštuoni pastatai: gyvenamasis namas, svirnas, jauja, tvartas, daržinė, kiaulininkas, žardinė ir pirtis. Vidutinio valstiečio sodyboje stovi gyvenamasis namas, svirnas, kluonas ir tvartas su daržine. Mažažemio valstiečio sodyboje stovi du pastatai: trobelė ir tvartas su daržine. Visuomeninį sektorių sudaro vėjinis malūnas, kalvė ir kapinaitės.

Visuose pastatuose įrengtos ekspozicijos parodo to meto valstiečių gyvenseną, aplinką ir buitį. Žemaitijos kaimo ekspoziciją papildo Lietuvos genofondiniai gyvuliai – žemaitukų veislės arkliai (Visi norintieji gali pasivažinėti arkliu pakinkytu vežimaičiu). Žemaitijos kaimo muziejuje vyksta edukaciniai užsiėmimai, šventės, klojimo teatro vakarai. Objektas pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms.

Nuotraukos:

  • Telšių turizmo informacijos centras

Žemėlapis