Daugiau apie objektą

Žuklijų piliakalnis randasi Žuklijų kaimo rytiniame pakraštyje, ant Nemuno kairiojo kranto aukštumos. Piliakalnis įrengtas Vilkokšnio ežero šiauriniame krante esančioje atskiroje kalvoje. Piliakalniui įrengti panaudotas aukštumos kyšulys.  Ovali piliakalnio aikštelė yra apie 35 m ilgio, 20 m pločio ir užima apie 600 m² plotą. Aikštelė ir šlaitai 5-7 m aukštyje ariant labai apgadinti. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. Piliakalnis iš Nemuno ir daubų pusių yra apie 35 m aukščio. Nusileidžiant į Nemuno slėnį šlaitas nuolaidesnis, o daubų šlaitai statūs ir krinta iki 60° kampu. Šlaitai apaugę medžiais.

Dabar likęs tik vakarinis to pylimo galas. Visa kita jo dalis nukasta, paverčiant piliakalnį dirbamu lauku. Gyventojo Maksvyčio pasakojimu, kasant pylimą rasta stambių medžio anglių. Iš pietų pusės prie pylimo yra nedidelis įlinkimas, likęs nuo buvusio, dabar jau užslinkusio perkaso.

Piliakalnio šiaurinėje papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų. Apie 100 m į vakarus nuo piliakalnio yra maža pusrutulio pavidalo kalvelė nuolaidžiais šlaitais. Vietos gyventojai ją vadina piliakalniu. Pasak padavimo abu piliakalnius supylė kareiviai kepurėmis: didesnįjį – išeidami į karą, mažesnįjį – grįždami namo. Piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu-II tūkst. pradžia.

Žemėlapis